สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. เข้าร่วมงาน ราตรีมดชลบุรี พร้อมมอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท

31 พ.ค. 2023 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. 
นำโดย คุณพรณรงค์ คงกลิ่นสุคนธ์
เลขาธิการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ

คุณสิงห์ มิตรตระกูลกิจ
คุณเฟื่องลดา จิรวิบูลย์
คุณอิทธิพล พสิษฐ์โยธิน

ได้เข้าร่วมงาน "ราตรีมดชลบุรี" พร้อมมอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท 
ให้กับมดชลบุรี ณ ร้าน whip cafe 
บางแสน จ.ชลบุรี

ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา