คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ และคณะเข้ายื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2564-2567

01 ก.ย. 2021 ข่าว กกต. สมาคม

20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพุฒิเศรษฐ์ จงสกุล ประธาน กกต.สมาคม และนายพนอ สัตยาพร เลขานุการ กกต.สมาคม ร่วมกันรับมอบเอกสารจาก “คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์” และคณะ ในการเข้ายื่นใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2564-2567

โดยมี นายธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา นายกสมาคมฯ และผู้บริหารสมาคม ชุดปัจจุบัน และนักศึกษาเก่า มจธ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ที่ทำการสมาคมฯ