สมาคมฯมอบเงินสนับสนุนการจัดงานชมรมทั่งทองจำนวน 100,000 บาท

03 พ.ค. 2023 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำโดย 
คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ 

เข้าร่วมงาน Reunion ครั้งที่ 12 
สานสัมพันธ์ชาวทั่งทอง ณ มจธ. อาคาร
พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา

ในการนี้ทางสมาคมฯ
ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานให้กับชมรมทั่งทอง
จำนวน 100,000 บาท