กำหนดการมดใต้ทำรัง ครั้งที่ 51 จังหวัดกระบี่

24 เม.ย. 2023 ข่าวสาร

เรียนแจ้งกำหนดการมดใต้ทำรัง ครั้งที่ 51 จังหวัดกระบี่

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน - วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566

สำหรับสมาชิกผู้เลือก  “แพ็คเกจ 2 “ 

บินไปกับสมาคมฯเท่านั้น