สิ้นสุดเวลายื่นใบสมัครนายกสมาคมฯ วาระปี 2564-2567

01 ก.ย. 2021 ข่าว กกต. สมาคม

สิ้นสุดเวลาการยื่นใบสมัคร และเอกสารเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2564-2567 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป