สมาคมฯ พาพี่ๆ เข้าร่วมงานมดใต้ทำรัง ครั้งที่ 51 จังหวัดกระบี่

15 มี.ค. 2023 ข่าวสาร

สมาคมฯ พาพี่ๆ เข้าร่วมงานมดใต้ทำรัง ครั้งที่ 51 จังหวัดกระบี่
วันที่ 29 เมษายน -1 พฤษภาคม 2566 
จำนวนจำกัด 40 สิทธิ์เท่านั้น

แพ็คเกจที่ 1 : สมาชิกเดินทางเอง ใช้สิทธิ์เข้าร่วมงานมดใต้ฟรี (มูลค่า 4,500 บาท) 
คลิกลงทะเบียน  ตัวเลือกที่ 1 เดินทางเอง : https://forms.gle/exzem6c9tpu6Es347

แพ็คเกจที่ 2 : สมาชิกเดินทางไปกับสมาคมฯ รวม(ค่าเครื่องบิน + ค่าเข้างานมดใต้ )
สมาชิก 5,500 บาท
ผู้ติดตาม 7,500 บาท 
คลิกลงทะเบียน  ตัวเลือกที่ 2 บินไปกับสมาคมฯ : https://forms.gle/jqzU5aXjxezNazHS7