ทางสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.  ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือ น้อง ปาณิศา ตะยูนรัมภ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มจธ. 

17 ก.พ. 2023 ข่าวสาร

ทางสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. 
ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือ
น้อง ปาณิศา ตะยูนรัมภ์ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มจธ. 
จำนวน 20,000 บาท เนื่องจากบ้านประสบเหตุการณ์อัคคีภัย

โดยทางสมาคมฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือร่วมสมทบทุนทรัพย์ และให้กำลังใจ น้องปาณิศา กับเหตุการณ์ในครั้งนี้