สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

06 ก.พ. 2023 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. 
จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 

นำโดย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ 
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ   
ที่ได้จัดขึ้นตลอดระยะเวลาในปีที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกฯ ได้รับทราบ 

ทั้งนี้นายกสมาคมฯ ได้มีพิธีการมอบเข็มกลัดเกียรติยศเป็นทองคำฝังเพรชแท้ และโล่เกียรติยศทองคำลงยาให้กับนักศึกษาเก่าดีเด่น

ประจำปี 2564 และ2565 ทั้ง 11 ท่าน เป็นที่เรียบร้อย 

โดยมีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานจำนวน 210 คน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ห้อง SCL 216  เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา