ขอเชิญสมาชิกสามัญ สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2564-2567

01 ก.ย. 2021 ข่าว กกต. สมาคม

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม เวลา 09.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดเอกสาร การสมัครนายกสมาคมฯ

1. แบบฟอร์มใบสมัครนายกสมาคมฯ วาระปี 2564-2567

2. เอกสารแนบใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกฯ

“โปรดยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
ณ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 126 อาคารสัมมนา ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140″