ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2564 และ 2565

02 ก.พ. 2023 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่ามจธ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2564 และ 2565 ทั้งหมด 11 ท่าน

ผู้ทรงคุณค่า และเสียสละเวลาให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ เสมอมา อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนรุ่นต่อๆไป

สมาคมฯจึงขอเชิดชูเกียรติ มา ณ โอกาส นี้

ทั้งนี้จะมีการมอบโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 4 ก.พ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ