สมาคมฯ เข้าพบอธิการบดีเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2023

31 ม.ค. 2023 ข่าวสาร

ทางสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำโดย 
คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมฯ
คุณวรัช กุศลมโนมัย อุปนายก 
คุณธนบัติ อึ้งสุวรรณพานิช กรรมการ 

ได้ทำการเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 ท่านอธิการบดี
มจธ. “รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย” 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี