กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

30 ม.ค. 2023 ข่าวสาร

เรียน สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไว้เรียบร้อยแล้ว