คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการสภาวิศวกร

18 ม.ค. 2023 ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

กับ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามจธ.
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่ง กรรมการสภาวิศวกร