ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

27 ธ.ค. 2022 ข่าวสาร

 

เรียน สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

โปรดส่งแบบตอบรับ หรือแจ้งการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 20 มกราคม 2566