สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.

15 ธ.ค. 2022 ข่าวสาร

 

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. 

นำโดย ท่านนายกสมาคมฯ

คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ

ได้ทำการเข้าพบ อธิการบดี มจธ.

เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการ

จัดงาน “ราตรีบางมด”

4 กุมภาพันธ์ 2566 ในการนี้

ท่านนายกสมาคมฯ ได้ทำการมอบเงินสนับสนุน (ทุนส่วนตัว) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ จำนวน “200,000” บาท