เลื่อนการจัดประกวดออกแบบอาคาร Welcome Center และที่ตั้งสโมสร พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างและศิษย์เก่า มจธ.

07 ธ.ค. 2022 ข่าวสาร

 

ตามที่ได้มีการแจ้งการประกวดออกแบบอาคาร Welcome Center และที่ตั้งสโมสร พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างและศิษย์เก่า มจธ. นั้น

ทางสมาคมฯ ขอแจ้งเลื่อนการประกวดดังกล่าวออกไปก่อน หากมีกำหนดการที่ชัดเจนแล้ว จะเรียนให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์