สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. เข้าร่วมงานมดอีสานสังสรรค์ ครั้งที่ 50+3 จังหวัดขอนแก่น

28 พ.ย. 2022 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำโดย 
ท่านนายกสมาคมฯ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ 
เข้าร่วมงาน “มดอีสานสังสรรค์ 50+3” 
ณ โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565  และทำการมอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท 

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณประธานการจัดงาน 
คุณโชคชัย คุณวาสี กรรมการและประธานชมรมมดอีสาน ที่ได้เป็นตัวแทนทำสิ่งดีๆให้กับสังคม และพวกเราชาวบางมดเสมอมา 

 และขอขอบคุณทีมงานมดอีสานทุกท่าน ที่จัดงานครั้งนี้อย่างราบรื่นและสนุกสนาน พร้อมทั้งดูแลต้อนรับพวกเราชาวบางมดเป็นอย่างดี 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ