กำหนดวันเลือกตั้งและรับสมัครนายกสมาคมฯ วาระปี 2564-2567

01 ก.ย. 2021 ข่าว กกต. สมาคม

ประกาศ กกต. 03-2563 กำหนดวันเลือกตั้งและรับสมัครนายกสมาคมฯ
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ตามลิงค์ด่านล่างนี้

 

1. แบบฟอร์มใบสมัครนายกสมาคมฯ วาระปี 2564-2567

2. เอกสารแนบใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกฯ