สมาคมนักศึกษาเก่ามจธ.ด้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐ บาท

18 ต.ค. 2022 ข่าวสาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานจัดงานกิจกรรมกาชาดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐ บาท เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วังสระปทุม