ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564

28 ก.ย. 2022 ข่าว , ประกาศ

 

ประกาศ รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564 ซึ่งจะได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในงานราตรีบางมด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์