คุณธนบัติ อึ้งสุวรรณพานิช และคณะกรรมการบริหารฯ ได้ทำการส่งมอบงานให้กับ ท่านประธานคนใหม่จาก มจพ.(พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

27 ก.ย. 2022 ข่าวสาร

 

ทางชมรม 3 พระจอมฯ นำโดยท่านประธาน คุณธนบัติ อึ้งสุวรรณพานิช และคณะกรรมการบริหารฯ ได้ทำการส่งมอบงานให้กับ ท่านประธานคนใหม่จาก มจพ.(พระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
“คุณอนุชัย สายเกื้อกูล” เป็นที่เรียบร้อย ณ ร้านอาหารเพลิน วันที่ 24 ก.ย.65