ภาพบรรยากาศ จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การติดตั้ง Solar บนหลังคา

21 ก.ย. 2022 ข่าว , อบรม

ภาพบรรยากาศ จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การติดตั้ง Solar บนหลังคา

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมอบรมกว่า 70 ท่าน โดยมีวิทยากรผู้ร่วมบรรยาย

คุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์

ผศ.ดร.อนวัช แสงสว่าง

คุณพโยมสฤษฏ์ ศรีพัฒนานนท์

คุณสราวุธ ฤชุพันธ์

และ ดร.เตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมนักศึกษาเก่ามจธ. ผู้ดำเนินรายการจัดอบรม ในครั้งนี้

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้กับการทำงาน และสมาคมฯจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกแน่นอนค่ะ