สนุบสนุนกิจกรรมของชมรมมดตะวันออก

06 มิ.ย. 2022 ข่าวสาร

คณะกรรมการบริหารฯ ตัวแทนสมาคมนักศึกษาเก่ามจธ. เดินทางไปร่วมกิจกรรมมดตะวันออก ในงานมดน้อย แรลลี่ รักษ์โลก 2022 ณ ร้านอาหารท่าเดิม อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 
พร้อมทั้งมอบเงินสมทบทุนในการจัดกิจกรรมให้กับทางชมรมมดตะวันออก จำนวนเงิน 100,000 บาท 
ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณพี่สมรส แก้วมงคล กรรมการและประธานชมรมมดตะวันออก ที่เป็นตัวแทนมดตะวันออก ทำสิ่งดีๆให้กับสังคม และพวกเราชาวบางมดเสมอมา