งานกอล์ฟการกุศลประจำปี 2565

23 พ.ค. 2022 ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศงานกอล์ฟสมาคมฯ ปี 2565  มาแล้ว
สมาคมนักศึกษาเก่ามจธ.ได้จัดงานกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้เข้าสมาคมฯ ทั้งหมด 3 สนาม 
ได้แก่ 1.สนามอัลไพน์/2.สนามธนาซิตี้/และ 3.สนามฟลอร่าวิลล์
ทางสมาคมฯ ใคร่ขอขอบคุณต่อการสนับสนุนงานกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ 
โดยจะนำเงินไปใช้จ่ายให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมมา ณ โอกาสนี้ 

สามารถเข้าไปโหลดรูปภาพได้ที่ Link : https://terabox.com/s/104jPGZAXwz-AWabn7SkxHw