สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย

26 ม.ค. 2022 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย นำทีมโดย คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมฯ

คุณวรัช กุศลมโนมัย อุปนายก คุณธนบัติ อึ้งสุวรรณพานิช กรรมการบริหาร ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

พร้อมทั้งพูดคุยถึงการทำงานตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา และแจ้งแผนการทำงานของสมาคมฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สมาคมฯ และ มหาวิทยาลัยฯ