ภาพกิจกรรมบรรยากาศ การเยี่ยมชมดูงาน Super truss

25 ม.ค. 2022 ข่าวสาร

ภาพกิจกรรมบรรยากาศ การเยี่ยมชมดูงาน Super truss ของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

โดยมี คุณไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

และคุณสิงห์ มิตรตระกูลกิจ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษา และเป็นผู้พาเยี่ยมชม Site งาน