ประกาศมดหางาน !! จากพี่สุนีย์ อยากได้น้องๆ ชาว มจธ.ร่วมงานด้วย ธนาคารกรุงเทพ ตอนนี้เปิดรับ programmer หลายตำแหน่ง

22 ธ.ค. 2021 ข่าวสาร

ประกาศมดหางาน !! จากพี่สุนีย์ อยากได้น้องๆ ชาว มจธ.ร่วมงานด้วย
ธนาคารกรุงเทพ ตอนนี้เปิดรับ programmer หลายตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ระบบงานที่ใช้งานในปัจจุบัน ตามความต้องการของหน่วยงาน
• ดำเนินการติดตั้ง เปลี่ยนแปลง และส่งมอบระบบงานให้กับหน่วยงาน
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
สนใจสามารถส่ง Resume มาได้ที่  
Email :  sunee.kunabutr@bangkokbank.com