ทางสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำทีมโดยท่านนายกสมาคมฯ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบท่านคณบดี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และคณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

16 ธ.ค. 2021 ข่าวสาร

 

 

ทางสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. นำทีมโดยท่านนายกสมาคมฯ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบท่านคณบดี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และคณะ วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 

- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล 
- คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์