การรับสมัครนักศึกษาโครงการ Active Recruitment (สมาคมนักศึกษาเก่า) ปีการศึกษา 2565

18 ต.ค. 2021 ข่าวสาร


ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่า มจธ. ที่มีความประสงค์ต้องการส่งบุตรหลานของท่านเข้ามาศึกษายังสถาบัน โดยผ่านทางสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.ในโครงการ Active Recruitment ท่านสามารถดูรายละเอียดผ่าน link ที่แนบมาด้วยนี้ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมายัง
คุณเกศินี นพรัตน์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
02-470-8039 

Link Download เอกสาร
https://drive.google.com/drive/folders/1IH-t-IyWNkWjskRrbHrBrrN_Au6yD6fb?usp=sharing