สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาคมฯ ศิษย์เก่า มจธ. เฝ้าทูลละอองพระบาท

17 ต.ค. 2021 ข่าวสาร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้สมาคมฯ ศิษย์เก่า มจธ. เฝ้าทูลละอองพระบาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาศิษย์เก่า พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 จำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อนำมาบำรุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564