ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

01 ต.ค. 2021 ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญพี่น้อง พระจอมเกล้าธนบุรี ทุกท่าน 			</div>

			<hr>
		</div>
	</div>
	<style type= #footer-web { background-color: #4f4f4e; color: white; margin-top: 25px; margin-bottom: 0px; padding: 50px 50px 20px 15%; } #footer-web .footer-submenu { margin-left: 18px; margin-bottom: 35px; } #footer-web .footer-submenu a { color: #cacaca; /*สีขาวเทา*/ font-size: 16px; } #footer-web .footer-submenu h4, #footer-web h4 a { color: white; } #footer-web .logo_footer { width: 100%; margin-top: -30px; } .name_univer { font-size: 18px; } #footer-web .color-gray { color: #cacaca; } @media (max-width :800px) { #footer-web { padding: 30px 3px 3px 13px; } } @media (max-width :768px) { #footer-web .logo_footer { width: 60%; text-align: center; margin-top: 0px; } }