คณะกรรมการบริหารสมาคม มอบเงินสมทบทุน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

09 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์
นายกสมาคมฯ และตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบเงินสมทบทุน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และของใช้อื่น ๆ ในการดูแลผู้ป่วย โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสันต์ ชิดเชื้อ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ และนางพเยาว์ บัวรุ่ง เลขามูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นผู้แทนรับมอบเงิน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา