ประกาศ กกต.ที่ 06/2563 เรื่อง การใช้บัตรแสดงตนในการเลือกตั้งนายกสมาคม 4 ตุลาคม 2563

03 ก.ย. 2021 ข่าว กกต. สมาคม

ประกาศ กกต.ที่ 06/2563 เรื่อง การใช้บัตรแสดงตนในการเลือกตั้งนายกสมาคม 4 ตุลาคม 2563 และขอให้ผู้ประสงค์ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคม วาระปี 2564-2567 สมัครสมาชิกสามัญ สมาคมฯ ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563