การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด 19

03 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน Covid-19