อบรมความรู้​พื้นฐานด้านไฟฟ้า แก่พระภิกษุ​สงฆ์และสามเณร และร่วมกับ วสท. ตรวจสอบอาคารเก่า ณ วัดยานนาวา

03 ก.ย. 2021 ข่าว , อบรม

 

    เนื่องจากวัดยานนาวามีปัญหาไฟช็อต ไฟรั่ว ไฟดูด​ ซึ่งเกิดจากการตัดต่อสายไฟโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทางวัดฯ จึงได้ทำเรื่องขอให้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาดังกล่าว

    สมาคมฯ จึงได้จัดอบรมและให้ความรู้​ช่างไฟฟ้าพื้นฐาน เพื่อให้แก้ปัญหาได้ถูกต้องและปลอดภัย แก่พระภิกษุ​สงฆ์และสามเณร โดยมีคุณเตชทัตและคุณคฤทธิ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นวิทยากรหลัก​ อมรม​ บรรยายและ​ให้ความรู้ในครั้งนี้​​ ที่วัดยานนาวา เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

    นอกจากนี้ยังประสานกับการไฟฟ้านครหลวงมาปรับปรุงไฟฟ้าทั้งภายใน-ภายนอกวัด และประสานกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้ตรวจสอบความแข็งแรงอาคารเก่าหลายอาคารอีกด้วย