ขอเชิญนักศึกษาเก่า มจธ. เข้าร่วมสัมมนา ของสมาคมฯ

03 ก.ย. 2021 ข่าว , อบรม

การเขียนผลงาน เพื่อสอบเลื่อนระดับภาคี – สามัญ ,สามัญ – วุฒิฯ และ ภาคีวิศวกรพิเศษ 6 สาขาได้แก่ งานวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์นี้ : https://drive.google.com/…/1CJEy-88y6QWU3y1HoZuX0awQo…/view…