ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2564

03 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00น. ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3