ขอเชิญสมาชิก และนักศึกษาเก่าสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

03 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

ขอเชิญสมาชิก และนักศึกษาเก่าสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ อาคารสัมมนาชั้น 3 มจธ.

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมฯ เพิ่มเติม ตามลิงก์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1aiFTC8rJjAxwFf3x2gl3DimROHOlWdv7/view?usp=sharing