ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และนักศึกษาเก่า มจธ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

03 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00น. ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด) ครับ