การจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ของสมาคม

03 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

การจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ของสมาคม

สมาคมฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา