รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภายใต้โครงการ "เด็กตื่นไฟ ปี2"

13 ม.ค. 2022

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล หัวข้อ ทางเลือกใหม่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากขยะและชีวมวล

ภายใต้โครงการ "เด็กตื่นไฟ ปี2" รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ได้แก่ นางสาวตุลนันท์ พงศ์พุฒิ ,นายนันทกร กวยทอง ,นางสาวพีรดา        จิตรเหล่าอาพร ,นางสาวมณฑา ขันติวิริยะ และนายศรีโสภณ บุญกลาง ในนามทีม "ANT Power" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตรประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล จากผลงาน เรื่อง       "แลก Electric Exchange" ทางเลือกใหม่ ในการใช้พลังงานทดแทน โดยเปลี่ยนขยะและตัวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนทรัพยากรเดิม ที่จะหมดลง เช่น แก๊ซ ถ่านหิน น้ำมัน โดยมี รศ. ดร.สรัญญา เชื้อทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประกวดดังกล่าว จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีทีมจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 138 ทีม