ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ เนื่องจากได้รับรางวัล Thailand CEO Econmass Award 2022 ​

17 ก.พ. 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่า
คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์
​นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา​
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ. 2525 
เนื่องจากได้รับรางวัล Thailand CEO Econmass Award 2022 ​
ประเภทผู้บริหารรุ่นใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ​
สาขาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง​