รางวัลพิเศษ จากการแข่งขัน " MUT RMRC RoboCup 2022 หุ่นยนต์พิชิตภารกิจสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

12 ก.ค. 2022

นายชวกร ประเสริฐนุกุลผล, นายภูริพัฒน์  นิลเรือง    นายณัฐวีณ์ สุนิตย์สกุล, นายธีรุตม์ ตั้งศิริภิญโญ, นางสาววิวรรณ วิจิตรวรวงศ์ และ นางสาวเทพรักษ์ รักผกาวงศ์ ในนามทีม “ CLOVER“ ได้รับ " รางวัลพิเศษ " โดยมีคะแนนสูงสุดในด่านที่มีระดับความยากที่สุดจากการแข่งขัน " MUT RMRC RoboCup  2022  หุ่นยนต์พิชิตภารกิจสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ " เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี Prof. Dr.Yoshioka Takayoshi อาจารย์กฤษดา ดวงจิตต์เจริญ อาจารย์ณัฏฐาพร ศรีชัยคำ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา