เชิดชูเกียรตินักศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

02 ธ.ค. 2021

ได้รับรางวัลรางวัล "Silver Prize
การประกวดภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น ดิจิคอนชิกซ์เอเชีย ประเทศไทย ครั้งที่ 23 (23'd DigiCon6 Asia Thailand 2021) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มจธ. ได้แก่ นางสาวปารณีย์ สรรพกิจ  ,นางสาววริศรา บุญมือง ,นางสาวธนวรรณ ศรีสุข
นางสาวภคพร เอกสุภาพันธุ์  ,นางสาวชวัลลักษณ์ ศิริบุญ  ,นางสาวปวรินทร์ วิภาสชัยกุล ได้รับรางวัล Silver Prize จำนวนเงิน 10,000 บาท จากผลงาน เรื่อง "Hunger"