เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมกรรมการสมาคมฯ ประชุมร่วมกับตัวแทนสโมสรนักศึกษา และชมรมต่างๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนของสมาคม ในการทำประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯต่อไป

Banner Content
Tags: , , ,