ขอแจ้งจำนวนเล่ม และหมายเลขสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ที่คงเหลือจากการจำหน่าย เนื่องจากสมาคมฯ มีกิจกรรมจัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการขายสลากฯ ได้หมด โดยมียอดคงเหลือดังนี้

จำนวน 307 เล่ม (3,070 หมายเลข) ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

จำนวน 745 หมายเลข ดูรายละเอียด คลิกที่นี่

จำนวนหมายเลข คงเหลือ ทั้งสิ้น 3,815 หมายเลข

Banner Content
Tags: ,