วันที่ 5 เมษายน 2560 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ดร. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการรับตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระปี 2560-2562

 

Banner Content
Tags: , , , ,
This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.