22 เมษายน 2562 ร่วมเข้าพบผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยวิชาการและผู้ช่วยบริหาร1

กลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักศึกษาเก่าในการประปาส่วนภูมิภาค เข้าพบ ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย น.ศ.เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รุ่น19 ตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค คุณสมบูรณ์ หาญสกุลดี น.ศ.เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่น19 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (วิชาการ) และคุณนาตยา เสาวธารพงศ์ น.ศ.เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่น19 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร1) เพื่อรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย ณ อาคาร1 ชั้น5 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

 

 

Banner Content
Tags: