วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าพบ ดร.หริส สูตะบุตร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และดร.สุวิทย์ เตีย อธิการบดี ได้พูดคุยในเรื่องมหาวิทยาลัยและสมาคมอย่างกว้างขวางและสร้างสรรค์เป็นนิมิตรหมายที่ดีต่อทุกๆคน

Banner Content
Tags: ,