วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าพบ ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อแสดงความชื่นชมที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้ทุกภาคส่วนใน มจธ. ได้รับการยอมรับ ยกย่องและเชื่อถือในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างมากมายและได้รับการคัดเลือกให้เป้นมหาวิทยาลัยที่ดีอันดับ2 ของประเทศไทยประจำปี2560 ที มจธ

Banner Content
Tags: , ,
This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.